SF-Caravan Matkailuautoilijat ry perustettiin 20.1.2007 Helsingin messukeskuksessa
Matka 2007 -messujen aikana. Yhdistyksemme hyväksyttiin SF-Caravan ry:n 
jäsenyhdistykseksi 20.5.2007 pidetyssä kevätliittokokouksessa Hotelli Korpilammella,
Espoossa. Jäsenyhdistyksenä voimme päättää oman yhdistyksemme asioista
itsenäisesti. Voimme tehdä tarpeelliset sopimukset mm. varainhankintaa varten.
Voimme myös saada omat edustajamme liittokokouksiin ja sieltä käsin vaikuttaa
matkailuautoilun ja matkailun kannalta tärkeiden asioiden hoitoon.
Voidaksemme toimia jäsentemme odotusten mukaisesti otamme mielellämme vastaan sähköpostitse jäsenistömme odotuksia ja ideoita mm. seuraavista osatekijöistä:

  • jäsentilaisuuksista ja tapahtumista
  • ehdotuksia sopivista kokoontumisalueista ja paikoista
  • jäsen- ja tutustumismatkoista
  • jäsenlehdestä (odotamme myös jäsenten kirjoituksia)
  • muista aiheista

Yhdistyksemme alensi yhdistykselle tulevaa jäsenmaksuosuutta kymmenennen toimintavuoden kunniaksi 10,00 euroon (v. 2018).