Sisähytti
2 henkilöä
1 henkilö
Ikkunallinen hytti
2 henkilöä
1 henkilö
1. Matkustaja*
Henkilötunnus (ilman loppuosaa)*
2. Matkustaja
Henkilötunnus (ilman loppuosaa)
Katuosoite*
Postinumero ja paikka*
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero *
Onko huomioitavia ruokarajoituksia?
SFC numero

Saat myöhemmin sähköpostiin kuittauksen ilmoittautumisesta ja laskun ennakkomaksusta,jonka eräpäivä on 15.5.2020.